13. dani kulturne baštine Hrvata BiH u organizaciji Zajednice Hrvata BiH Šibensko-kninske Županije.