Zajednica Hrvata BiH Šibensko-kninske županije predstavlja kraći film “10 godina Zajednice Hrvata BiH ŠK Županije” u kojoj smo prezentirali naše djelovanje kroz sve ove divne godine u našoj