11.dani kulturne baštine Hrvata Bosne i Hercegovine po prvi puta održali su se u dva grada naše Županije, gradu Kninu i gradu Vodice, a organizatorima je cilj da