Ove godine program 11.DANE KULTURNE BAŠTINE HRVATA BiH Šibensko-kninske županije se održava u dva grada, Kninu i Vodicama iako su u organizaciju uvijek uključene sve podružnice Vodice,Knin,Šibenik i